Month: August 2017

CMS là gì? Sử dụng CMS nào trong thiết kế web

CMS là gì? CMS là gì? CMS là chữ viết tắt của cụm từ Content Management System, có nghĩa là hệ thống quản trị nội dung những tài liệu điện tử với các chức năng chính là: tạo lập, lưu trữ, chỉnh sửa, truyền tải, chia sẻ, tìm kiếm và phân quyền nội dung của…
Read more

Top 5 hệ thống CMS chuyên nghiệp dành cho Freelancer

CMS chính là một công cụ giúp cho việc quản lý và vận hành các nội dung của website như: hình ảnh, văn bản, âm thanh, phim, tài liệu,… Việc lựa chọn một CMS là hết sức cần thiết và quan trọng đối với một freelancer chuyên nghiệp nhằm mang đến hiệu quả vận hành…
Read more