Trong 10 năm qua, hàng triệu người đã lợi dụng việc đào tạo sử dụng Internet. Trước đây, bạn phải đi đến trung tâm đào tạo, trường cao đẳng địa phương hoặc mua sách đắt tiền để có được sự đào tạo cần thiết cho sự nghiệp, sự giáo dục của bạn, hoặc chỉ để hiểu biết cá nhân của bạn. Đào tạo máy tính trên Internet đã mở rộng khả năng tiếp cận của đào tạo này cùng với việc giảm chi phí.

Tham gia một khóa học tại một trung tâm đào tạo có thể giúp bạn lên đến 2000 đô la cho một khóa đào tạo kéo dài một tuần, không kể chi phí đi lại có thể đến trung tâm đào tạo. Tham dự một khóa học tại đại học cộng đồng địa phương của bạn chỉ có thể chạy bạn vài trăm đô la, nhưng đào tạo này có thể không xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn cần. Sách nhanh chóng trở nên lỗi thời và thường kết thúc thu thập bụi trên giá sách của bạn.