Chương trình đào tạo tin học văn phòng giúp học viên thành thạo kỹ năng gõ văn bản, biết thao tác với bộ công cụ Office như Word, Excell, Power Point…tin hoc văn phong