Khóa học đào tạo học viên Designer thành thạo trong tư duy thiết kế và kỹ năng tạo ra những ấn phẩm thiết kế chuyên nghiệp bằng các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp là Photoshop, Adobe illustrator, Adobe InDesign…

Mục tiêu khóa học đào tạo designer không làm bạn trở thành một họa sĩ hay một thợ vẽ, mà rèn luyện bạn từ tư duy thiết kế đến thành thạo các kỹ năng công cụ để đáp ứng nhu cầu của các công ty thương mại, truyền thông, giải trí đòi hỏi:

  • Nắm vững các nguyên lý cơ bản trong thiết kế: cách phối màu, kết hợp text trong thiết kế.
  • Kỹ năng sử dụng cơ bản 2 công cụ chính trong thiết kế: Illustrator, Photoshop.
  • Có khả năng chuyển ý tưởng của bạn thành sản phẩm thiết kế sau khóa học.
  • Nâng cao khả năng nhận xét, đánh giá các sản phẩm thiết kế, dễ dàng truyền đạt ý tưởng cho designer nhằm phục vụ cho công việc marketing.designer