word 2003

word 2003

Các tính năng cơ bản của Microsoft Word

Bài học này bao gồm gõ, phím Backspace, phím Xóa, chèn văn bản, chữ đậm, gạch dưới và in nghiêng. Để bắt đầu bài học này, mở Microsoft Word.Typing và sử dụng phím Backspace

Các bài tập tiếp theo sẽ dạy bạn cách nhập và xóa văn bản. Để nhập văn bản, chỉ cần gõ đúng như bạn muốn nếu bạn đang sử dụng máy đánh chữ. Để tận dụng, giữ phím Shift trong khi gõ chữ. Sử dụng phím Backspace để xóa văn bản. Bạn không cần nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới – Microsoft Word sẽ tự động kết thúc ở cuối dòng. Nhấn Enter để bắt đầu một đoạn mới.

Bài tập 1

Gõ câu sau:
Joe có một ngôi nhà rất lớn.
Bây giờ xóa từ “nhà”. Sử dụng phím mũi tên hoặc chuột, đặt con trỏ giữa khoảng thời gian và chữ “e” trong “ngôi nhà”.
Nhấn phím Backspace cho đến khi chữ “nhà” bị xóa.
Loại thuyền. Câu bây giờ nên đọc:
“Joe có một chiếc thuyền rất to.”
Khóa Xóa

Bạn cũng có thể xóa văn bản bằng cách sử dụng phím Xóa. Đầu tiên, đánh dấu văn bản bạn muốn xóa; sau đó bấm phím Xóa.

Bài tập 2

Xóa từ “rất” khỏi câu bạn vừa gõ.

Đánh dấu từ “rất”. Đặt con trỏ trước chữ “v” vào từ “very” và nhấn phím F8. Sau đó bấm phím mũi tên phải cho đến khi chữ “rất” được đánh dấu.
Nhấn phím Xóa. Câu bây giờ nên đọc:
“Joe có một chiếc thuyền lớn.”
Chèn văn bản

Bạn có thể chèn văn bản. Để chèn văn bản, bạn phải ở chế độ Chèn. Để kiểm tra xem liệu bạn đang ở chế độ Chèn, hãy nhìn vào thanh trạng thái, nằm ở cuối màn hình. Nhìn vào phía bên phải thanh trạng thái. Nếu chữ “OVR” màu xám, bạn đang ở chế độ Chèn. Nếu chữ “OVR” là màu đen, bạn đang ở chế độ Overtype.

Để thay đổi chế độ Chèn:

Nhấp đúp vào chữ “OVR.”
Các chữ cái “OVR” bây giờ màu xám.
(còn tiếp)