Month: September 2017

EMSQL2003

Free C# Tutorial

Trung cấp C # C # là một lai của C và C ++, nó là một ngôn ngữ lập trình của Microsoft được phát triển để cạnh tranh với ngôn ngữ Java của Sun. C # là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng với các dịch vụ Web dựa…
Read more

image lession 1

Outlook 2003

Cách định cấu hình Microsoft Outlook 2003 để kết nối với tài khoản email của bạn Microsoft Outlook 2003 là một ứng dụng email cho người dùng Windows. Nó đi kèm với Microsoft Office 2003. Office 2003 chạy trên các phiên bản mới hơn của Windows, chẳng hạn như Windows XP, Windows Vista, Windows 7,…
Read more

word 2003

Các tính năng cơ bản của Microsoft Word Bài học này bao gồm gõ, phím Backspace, phím Xóa, chèn văn bản, chữ đậm, gạch dưới và in nghiêng. Để bắt đầu bài học này, mở Microsoft Word.Typing và sử dụng phím Backspace Các bài tập tiếp theo sẽ dạy bạn cách nhập và xóa văn…
Read more