word 2003

Các tính năng cơ bản của Microsoft Word Bài học này bao gồm gõ, phím Backspace, phím Xóa, chèn văn bản, chữ đậm, gạch dưới và in nghiêng. Để bắt đầu bài học này, mở Microsoft Word.Typing và sử dụng phím Backspace Các bài tập tiếp theo sẽ dạy bạn… Read more“word 2003”